ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดประกาศประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุจากเพื่อประกอบการเกษตร(ทำไร่) เป็นเฃ่าเพื่ออาคารที่พักแรม
รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
ที่มา/หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์
โทร : 044611989
E-mail : -
ประกาศเมื่อ
18 เม.ย. 2562


หมายเหตุ: ประกาศในบอร์ดนี้เป็นข้อความโดยย่อ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อหน่วยงานข้างบนนี้