ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดประกาศประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-place Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 08-001 (สายทาง แยกทางหลวง24-บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 4) บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 4 ตำบลโคกม้า มีพื้ที่ไม่น้อยกว่า 15,200 ตารางเมตร
รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
ที่มา/หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เทศมนตรีตำบลโคกม้า
โทร : 044-110694ต่อ12
E-mail : -
ประกาศเมื่อ
09 ต.ค. 2561


หมายเหตุ: ประกาศในบอร์ดนี้เป็นข้อความโดยย่อ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อหน่วยงานข้างบนนี้