ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดประกาศประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติราชการ ให้มีประสิทธิภาพตอบสนองการขับเคลื่อนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหารจังหวัด
รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ
ที่มา/หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
โทร : 044-666563
E-mail : -
ประกาศเมื่อ
03 ต.ค. 2561


หมายเหตุ: ประกาศในบอร์ดนี้เป็นข้อความโดยย่อ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อหน่วยงานข้างบนนี้