ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดประกาศประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. ซอยข้างวรรณวิศาแมนชั่น
รายละเอียด
ขายแบบ 11 ก.ย. - 22 ก.ย.52 เวลา 08.30น.-16.30น.
23 ก.ย. 52 เวลา 08.30น.-15.00 น.
ยื่นซอง 11 ก.ย. - 22 ก.ย.52 เวลา 08.30น.-16.30น.
23 ก.ย. 52 เวลา 15.00น.-15.30น.
เปิดซอง 24 ก.ย. 52 เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป
เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบ
ที่มา/หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์
โทร : 0 44602 345 ต่อ 404
E-mail : -
ประกาศเมื่อ
17 ก.ย. 2552


หมายเหตุ: ประกาศในบอร์ดนี้เป็นข้อความโดยย่อ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อหน่วยงานข้างบนนี้