ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดประกาศประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
สอบราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ม.12 ต.เมืองไผ่ อ.กระสัง
รายละเอียด
ขายแบบ 11 ก.ย. - 24 ก.ย.52 ในวันเวลาราชการ
ยื่นซอง 25 ก.ย. 52 เวลา 10.30น.-12.00น.
เปิดซอง 25 ก.ย. 52 เวลา13.00 น.เป็นต้นไป
เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบ
ที่มา/หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
อบต.เมืองไผ่
โทร : 0 4461 5533ต่อ13
E-mail : -
ประกาศเมื่อ
12 ก.ย. 2552


หมายเหตุ: ประกาศในบอร์ดนี้เป็นข้อความโดยย่อ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อหน่วยงานข้างบนนี้