ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดประกาศประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ทต.หนองไม้งาม ม.9 ต.หนองไม้งาม
รายละเอียด
ขายแบบ 11 ก.ย. - 24ก.ย.52 ในวันเวลาราชการ
ยื่นซอง 11 ก.ย. - 24ก.ย.52 เวลา 08.30น.-16.30น.
เปิดซอง -
เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบ
ที่มา/หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เทศบาลตำบลหนองไม้งาม
โทร : 0 4461 8511ต่อ101
E-mail : -
ประกาศเมื่อ
12 ก.ย. 2552


หมายเหตุ: ประกาศในบอร์ดนี้เป็นข้อความโดยย่อ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อหน่วยงานข้างบนนี้