ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดประกาศประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงบริเวณที่ทำการ อบต.หนองตาด ต.หนองตาด อ.เมืองบุรีรัมย์
รายละเอียด
ขายแบบ 8 ก.ย. -21ก.ย.52 ในวันเวลาราชการ
ยื่นซอง 22 ก.ย. 52 เวลา10.00น.-11.30น.
เปิดซอง 22 ก.ย. 5 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป
เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบ
ที่มา/หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
อบต.หนองตาด
โทร : 0 4460 5167
E-mail : -
ประกาศเมื่อ
12 ก.ย. 2552


หมายเหตุ: ประกาศในบอร์ดนี้เป็นข้อความโดยย่อ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อหน่วยงานข้างบนนี้