ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดประกาศประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง
รายละเอียด
ขายแบบ 8 ก.ย. -21ก.ย.52 ในวันเวลาราชการ
ยื่นซอง 22 ก.ย. 52 เวลา 09.00น.10.00น.
เปิดซอง 22 ก.ย. 5 เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป
เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบ
ที่มา/หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
อบต.สะแกซำ
โทร : 0 4460 5237 ต่อ 14
E-mail : -
ประกาศเมื่อ
12 ก.ย. 2552


หมายเหตุ: ประกาศในบอร์ดนี้เป็นข้อความโดยย่อ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อหน่วยงานข้างบนนี้