ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดประกาศประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก
รายละเอียด
ขายแบบ 8 ก.ย. -21ก.ย.52 ในวันเวลาราชการ
ยื่นซอง 22 ก.ย. 52 เวลา 09.00น.-11.00น.
เปิดซอง 22 ก.ย. 5 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบ
ที่มา/หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
อบต.ชุมแสง
โทร : 0 4460 5069
E-mail : -
ประกาศเมื่อ
12 ก.ย. 2552


หมายเหตุ: ประกาศในบอร์ดนี้เป็นข้อความโดยย่อ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อหน่วยงานข้างบนนี้