ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดประกาศประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ อบต.ทุ่งวังต.ทุ่งวัง อ.สตึก
รายละเอียด
ขายแบบ 3 ก.ย. - 16 ก.ย.52 ในวันเวลาราชการ
ยื่นซอง 17 ก.ย. 52 เวล 10.00น.-11.00น.
เปิดซอง 17 ก.ย. 5 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบ
ที่มา/หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
อบต.ทุ่งวัง
โทร : -
E-mail : -
ประกาศเมื่อ
12 ก.ย. 2552


หมายเหตุ: ประกาศในบอร์ดนี้เป็นข้อความโดยย่อ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อหน่วยงานข้างบนนี้