ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดประกาศประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ อบต.หนองไทร
รายละเอียด
ขายแบบ 4 ก.ย. - 21 ก.ย.52 ในวันเวลาราชการ
ยื่นซอง 22 ก.ย. 52 เวลา 10.00น.-11.00น.
เปิดซอง 22 ก.ย. 5 เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป
เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบ
ที่มา/หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
อบต.หนองไทร
โทร : 0 4477 7805
E-mail : -
ประกาศเมื่อ
12 ก.ย. 2552


หมายเหตุ: ประกาศในบอร์ดนี้เป็นข้อความโดยย่อ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อหน่วยงานข้างบนนี้