ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดประกาศประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมสร้างบูรณะทางผิวแอสฟัลท์บ้านหนองไทร
รายละเอียด
ขายแบบ 7 ก.ย. - 17ก.ย.52 ในวันเวลาราชการ
ยื่นซอง 25 ก.ย. 52 เวลา 10.00น.-11.00น.
ประกาสรายชื่อผู้มีสิทธิ์ 30 ก.ย. 52 เวลา 10.00 น.
เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบ
ที่มา/หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
อบต.หนองไทร
โทร : 0 4477 7805
E-mail : -
ประกาศเมื่อ
12 ก.ย. 2552


หมายเหตุ: ประกาศในบอร์ดนี้เป็นข้อความโดยย่อ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อหน่วยงานข้างบนนี้