ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดประกาศประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
สอบราคาซื้อวัสดุส่วนประกอบครุภัณฑ์การแพทย์ "Airotor"(หัวกรอความเร็วสูง)
รายละเอียด
ขายแบบ 7 ก.ย. - 25 ก.ย.52 ในวันเวลาราชการ
ยื่นซอง 8 ก.ย. - 28 ก.ย.52 เวลา 14.00น.-16.00น.
เปิดซอง 29 ก.ย. 52 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป
เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบ
ที่มา/หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
โทร : 0 4461 5002 ต่อ 3418
E-mail : -
ประกาศเมื่อ
11 ก.ย. 2552


หมายเหตุ: ประกาศในบอร์ดนี้เป็นข้อความโดยย่อ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อหน่วยงานข้างบนนี้