ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดประกาศประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์จราจร
รายละเอียด
ขายแบบ 9 ก.ย. - 23 ก.ย.52 ในวันเวลาราชการ
ยื่นซอง 9 ก.ย. - 23 ก.ย.52 เวลา 09.30น.-16.00น.
เปิดซอง 24 ก.ย. 52 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป
เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบ
ที่มา/หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เทศบาลเมืองนางรอง
โทร : 0 4462 4527
E-mail : -
ประกาศเมื่อ
11 ก.ย. 2552


หมายเหตุ: ประกาศในบอร์ดนี้เป็นข้อความโดยย่อ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อหน่วยงานข้างบนนี้