ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดประกาศประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
รายละเอียด
ขายแบบ 10 ก.ย. - 23 ก.ย.52 ในวันเวลาราชการ
ยื่นซอง 24 ก.ย. 52 เวลา 10.00น.-11.00น.
เปิดซอง 24 ก.ย. 52 เวลา 11.05น.เป็นต้นไป
เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบ
ที่มา/หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
อบต.บ้านไทร
โทร : 0 4461 6194
E-mail : -
ประกาศเมื่อ
11 ก.ย. 2552


หมายเหตุ: ประกาศในบอร์ดนี้เป็นข้อความโดยย่อ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อหน่วยงานข้างบนนี้