ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดประกาศประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3,4,17 ต.บ้านยาง อ.เมืองบุรีรัมย์
รายละเอียด
ขายแบบ 9 ก.ย. - 22 ก.ย.52 ในวันเวลาราชการ
ยื่นซอง 23 ก.ย. 52 เวลา 08.30น.-10.00น.
เปิดซอง 23 ก.ย. 52 เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป
เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบ
ที่มา/หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
อบต.บ้านยาง
โทร : 0 4462 0156
E-mail : -
ประกาศเมื่อ
11 ก.ย. 2552


หมายเหตุ: ประกาศในบอร์ดนี้เป็นข้อความโดยย่อ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อหน่วยงานข้างบนนี้