ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดประกาศประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
สอบราคาซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย
รายละเอียด
ขายแบบ 8 ก.ย. - 21 ก.ย.52 ในวันเวลาราชการ
ยื่นซอง 8 ก.ย. - 21 ก.ย.52 เวลา 08.30น. - 16.30น.
เปิดซอง 22 ก.ย. 52 เวล 14.00 น.เป็นต้นไป
เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบ
ที่มา/หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เทศบาลตำบลอิสาณ
โทร : 0 4461 7042
E-mail : -
ประกาศเมื่อ
08 ก.ย. 2552


หมายเหตุ: ประกาศในบอร์ดนี้เป็นข้อความโดยย่อ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อหน่วยงานข้างบนนี้