ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดประกาศประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 10 ครอบครัว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด
ขายแบบ 7 ก.ย. - 11ก.ย.52 ในวันเวลาราชการ
ยื่นซอง 16 ก.ย. 52 เวล 10.00น.-11.00น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ 16 ก.ย. 52 เวล 14.00 น.
เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบ
ที่มา/หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
โรงพยาบาลราษีไศล
โทร : 0 4568 1107ต่อ126
E-mail : -
ประกาศเมื่อ
08 ก.ย. 2552


หมายเหตุ: ประกาศในบอร์ดนี้เป็นข้อความโดยย่อ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อหน่วยงานข้างบนนี้