ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดประกาศประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในหมู่บ้านสายโท 8 ใต้ ม.9 ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด
รายละเอียด
ขายแบบ 4 ก.ย. - 17 ก.ย.52 ในวันเวลาราชการ
ยื่นซอง 4 ก.ย. - 17 ก.ย.52 ในวันเวลาราชการ
เปิดซอง 18 ก.ย. 52 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป
เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบ
ที่มา/หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เทศบาลจันทบเพชร
โทร : 0 4419 7444
E-mail : -
ประกาศเมื่อ
08 ก.ย. 2552


หมายเหตุ: ประกาศในบอร์ดนี้เป็นข้อความโดยย่อ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อหน่วยงานข้างบนนี้