ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดประกาศประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
การจัดซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
รายละเอียด
ขายแบบ 1 ก.ย. - 17ก.ย.52 ในวันเวลาราชการ
ยื่นซอง 1 ก.ย. - 17ก.ย.52 เวลา 13.30น.- 16.00น.
เปิดซอง 18 ก.ย. 52 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบ
ที่มา/หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
โทร : 0 446 1386
E-mail : -
ประกาศเมื่อ
04 ก.ย. 2552


หมายเหตุ: ประกาศในบอร์ดนี้เป็นข้อความโดยย่อ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อหน่วยงานข้างบนนี้