ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดประกาศประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์" โคมไฟผ่าตัดชนิดโคมคู่"
รายละเอียด
ขายแบบ 31 ส.ค. - 16 ก.ย.52 ในวันเวลาราชการ
ยื่นซอง 1 ก.ย. - 17 ก.ย.52 เวลา 14.00น.-16.00น.
เปิดซอง 18 ก.ย. 52 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป
เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบ
ที่มา/หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
โทร : 0 4461 5002 ต่อ 3418
E-mail : -
ประกาศเมื่อ
04 ก.ย. 2552


หมายเหตุ: ประกาศในบอร์ดนี้เป็นข้อความโดยย่อ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อหน่วยงานข้างบนนี้