ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดประกาศประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รายละเอียด
ขายแบบ 1 ก.ย. - 15 ก.ย.52 ในวันเวลาราชการ
ยื่นซอง 16 ก.ย. 52 เวลา 09.00น.-10.00น.
เปิดซอง 16 ก.ย. 52 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบ
ที่มา/หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
อบต.สูงเนิน
โทร : 0 4418 0601
E-mail : -
ประกาศเมื่อ
04 ก.ย. 2552


หมายเหตุ: ประกาศในบอร์ดนี้เป็นข้อความโดยย่อ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อหน่วยงานข้างบนนี้