ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดประกาศประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด
ขายแบบ 1 ก.ย. - 11ก.ย.52 ในวันเวลาราชการ
ยื่นซอง 16 ก.ย. 52 เวลา 10.30น.-11.30น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ 17 ก.ย. 52 เวลา 14.00 น.
เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบ
ที่มา/หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
โทร : 0 4461 5002-2084
E-mail : -
ประกาศเมื่อ
01 ก.ย. 2552


หมายเหตุ: ประกาศในบอร์ดนี้เป็นข้อความโดยย่อ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อหน่วยงานข้างบนนี้