ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดประกาศประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน
รายละเอียด
ขายแบบ 1 ก.ย. - 14 ก.ย.52 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ยื่นซอง 1 ก.ย. - 15 ก.ย.52 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
เปิดซอง 16 ก.ย. 52 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบ
ที่มา/หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เทศบาลตำบลละหานทราย
โทร : 0 4464 9192-3
E-mail : -
ประกาศเมื่อ
01 ก.ย. 2552


หมายเหตุ: ประกาศในบอร์ดนี้เป็นข้อความโดยย่อ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อหน่วยงานข้างบนนี้