ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์


ประกาศข่าวประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดประกาศประกวดราคา/สอบราคาจังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเรื่อง
สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รายละเอียด
ขายแบบ 27 ส.ค. - 9 ก.ย.52 ในวันเวลาราชการ
ยื่นซอง 10 ก.ย. 52 เวลา 10.00น.-11.00น.
เปิดซอง 10 ก.ย. 52 เวลา 11.30 น.เป็นต้นไป
เอกสารแนบ
ไม่มีเอกสารแนบ
ที่มา/หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
อบต.สนามชัย
โทร : 0 2402 7556
E-mail : -
ประกาศเมื่อ
01 ก.ย. 2552


หมายเหตุ: ประกาศในบอร์ดนี้เป็นข้อความโดยย่อ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อหน่วยงานข้างบนนี้