BikeUnAiRak2018
จังหวัดบุรีรัมย์ขอแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดบุรีรัมย์ และขอเชิญประชุมคณะกรรมการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ คลิ๊ก

:: จัดทำโดยสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ ::