BikeUnAiRak2018

:: แผนที่เส้นทางปั่นอุ่นไอรัก BikeUnAiRak 2018 จังหวัดบุรีรัมย์ แบบ Graphic Map::


:: แผนที่เส้นทางปั่นอุ่นไอรัก BikeUnAiRak 2018 จังหวัดบุรีรัมย์ แบบ Google Map ::

รายละเอียดเส้นทางปั่นอุ่นไอรัก BikeUnAiRak 2018 จังหวัดบุรีรัมย์ รวมระยะทางทั้งสิ้น 29 กิโลเมตร ดังนี้
1. จุดเริ่มต้น (Start) ณ บริเวณอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 1 เลี้ยวซ้ายไปยังแยกแสงรุ้ง
2. ปั่นตรงไปผ่านแยกเทพนคร แล้วตรงไปเรื่อยๆ ผ่านแยกหม่อนไหม ปั่นต่อไปยังแยกโสน
3. เมื่อถึงแยกโสนให้เลี้ยวซ้าย ปั่นต่อไปยังแยกหนองม่วง
4. ปั่นต่อไปเรื่อยๆ ไปยังแยกบ้านกุง ผ่านแยก เทศบาลตำบลอิสาณ จากนั้นปั่นต่อไปจนถึงแยกเสนสิริอนุสรณ์
5. เมื่อถึงแยกเสนสิริอนุสรณ์ให้เลี้ยวขวา แล้วปั่นต่อไปแยกกระสัง
6. เมื่อถึงแยกกระสังให้เลี้ยวซ้ายเพื่อไปยังแยกภัทรบพิตร
7. เมื่อถึงแยกภัทรบพิตรให้เลี้ยวซ้ายผ่านสนามช้างอารีน่า
8. ปั่นตรงไปเรื่อยๆ ไปยังจุดสิ้นสุด ณ บริเวณอนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 1 (Finish)

:: จัดทำโดยสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ ::