วันที่ 9 ธ.ค. 61 เวลา 15.00 น. นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำพสกนิกรชาวบุรีรัมย์ทุกหมู่เหล่า ทำกิจก...
อ่าน 35 คน
วันที่ 5 ธ.ค.61 เวลา 15.00 น. นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ แล...
อ่าน 55 คน
วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธ...
อ่าน 37 คน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 จังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินการจัดตั้งจุดรับลงทะเบียนกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ส่วนภูมิภาค ที่ศาลากลางจั...
อ่าน 29 คน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 จังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินการจัดตั้งจุดรับลงทะเบียนกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ส่วนภูมิภาค ที่ศาลากลางจั...
อ่าน 28 คน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 จังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินการจัดตั้งจุดรับลงทะเบียนกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ส่วนภูมิภาค ที่ศาลากลางจั...
อ่าน 29 คน
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 จังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินการจัดตั้งจุดรับลงทะเบียนกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ส่วนภูมิภาค ที่ศาลากลางจั...
อ่าน 23 คน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 จังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินการจัดตั้งจุดรับลงทะเบียนกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ส่วนภูมิภาค ที่ศาลากลางจั...
อ่าน 49 คน