BikeUnAiRak2018

:: กิจกรรมปั่นจักรยาน BikeUnAiRak 2018 จังหวัดบุรีรัมย์::
จัดขึ้นในวันที่่ 9 ธันวาคม 2561 รวมระยะทาง 29 กิโลเมตร
กำหนดเส้นทางปั่นจักรยานผ่านจุดสำคัญ ดังนี้
1. จุดที่ 1 จุดเริ่มต้นในการปั่นจักรยานและจุดสิ้นสุด (Start/Finish) พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 1
2. จุดที่ 2 วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง (พระสุภัทรบพิตร)
3. จุดที่ 3 สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต
4. จุดที่ 4 สนามช้างอารีน่า
กิจกรรมเพิ่มเติม
กิจกรรมที่ 1 การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ (พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา) สถานที่จัดกิจกรรมบริเวณลานอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 1ถึง ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ หลังเดิม
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม กีฬา ศิลปะ และวัฒนธรรมของจังหวัด สถานที่จัดกิจกรรมบริเวณอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 1ถึง ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ หลังเดิม


รายละเอียดเส้นทางปั่นอุ่นไอรัก BikeUnAiRak 2018 จังหวัดบุรีรัมย์ รวมระยะทางทั้งสิ้น 29 กิโลเมตร ดังนี้
1. จุดเริ่มต้น (Start) ณ บริเวณอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 1 เลี้ยวซ้ายไปยังแยกแสงรุ้ง
2. ปั่นตรงไปผ่านแยกเทพนคร แล้วตรงไปเรื่อยๆ ผ่านแยกหม่อนไหม ปั่นต่อไปยังแยกโสน
3. เมื่อถึงแยกโสนให้เลี้ยวซ้าย ปั่นต่อไปยังแยกหนองม่วง
4. ปั่นต่อไปเรื่อยๆ ไปยังแยกบ้านกุง ผ่านแยก เทศบาลตำบลอิสาณ จากนั้นปั่นต่อไปจนถึงแยกเสนสิริอนุสรณ์
5. เมื่อถึงแยกเสนสิริอนุสรณ์ให้เลี้ยวขวา แล้วปั่นต่อไปแยกกระสัง
6. เมื่อถึงแยกกระสังให้เลี้ยวซ้ายเพื่อไปยังแยกภัทรบพิตร
7. เมื่อถึงแยกภัทรบพิตรให้เลี้ยวซ้ายผ่านสนามช้างอารีน่า
8. ปั่นตรงไปเรื่อยๆ ไปยังจุดสิ้นสุด ณ บริเวณอนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 1 (Finish)

:: จัดทำโดยสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ ::