ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD 2015
จังหวัดบุรีรัมย์กำหนดประชุมการเตรียมจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
ในวันที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องฝ้ายคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

:: จัดทำโดยสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ ::