ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม BIKE FOR DAD จังหวัดบุรีรัมย์
คลิ๊กดูรายชื่อ!!!


!!! ท่านต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงไปแสดงในวันรายงานตัวด้วย !!!ให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับสิ่งของพระราชทานในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์
ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีกำหนดการดังนี้


วันที่ 5 ธันวาคม 2558
- เวลา 13.00 น. -14.45 น. ลงทะเบียนรับสิ่งของพระราชทาน ณ บริเวณชั้น 1 หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์
- เวลา 15.00 น. รับสิ่งของพระราชทานที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ชั้น 2 หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์

การแต่งกาย : ข้าราชการแต่งกายเครื่องแบบตามสังกัด บุคคลทั่วไปชุดสุภาพ (โทนสีเหลือง)
ให้นำหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการรับสิ่งของพระราชทาน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน
และหลักฐานยืนยันการลงทะเบียน

*** โปรดจำลำดับการลงทะเบียนตามประกาศรายชื่อเพื่อสะดวกต่อการเข้ารับสิ่งของพระราชทาน***

หมายเหตุ : หากไม่สามารถเข้ารับสิ่งของพระราชทานในวันที่ 5 ธันวาคม 2558
ให้ท่านติดต่อขอรับสิ่งของพระราชทานได้ที่ ห้องโถงชั้นล่าง ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังใหม่ )
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 6-10 ธันวาคม 2558 ในเวลา 09.00 - 16.00 น. เท่านั้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ โทร.044-666-563