ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD 2015

:: กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 จังหวัดบุรีรัมย์::
กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 จังหวัดบุรีรัมย์ จัดขึ้นในวันที่่ 11 ธันวาคม 2558
กำหนดเส้นทางสิริมงคลจังหวัดปั่นจักรยานผ่านจุดสำคัญ ดังนี้
1. จุดที่ 1 จุดเริ่มต้นในการปั่นจักรยานและจุดสิ้นสุด (Start/Finish) ที่ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเก่า)
2. จุดที่ 2 วงเวียนอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 1
3. จุดที่ 3 ศาลหลักเมืองบุรีรัมย์
4. จุดที่ 4 ภูเขาไฟกระโดง
กิจกรรมเสริม
1.สักการะอนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 1
2.สักการะศาลหลักเมืองบุรีรัมย์
3.สักการะพระสุภัทรบพิตร ณ ภูเขาไฟกระโดง

รายละเอียดเส้นทางสิริมงคล ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad 2015 จังหวัดบุรีรัมย์ รวมระยะทางทั้งสิ้น 29 กิโลเมตร ดังนี้
ขาไป
1. เริ่มต้นที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเก่า) ปั่นไปตามเส้นทางหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตรงไปยังวงเวียนอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 1
2. ถึงวงเวียนอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 1 เลี้ยวซ้ายแล้วปั่นตรงไปยังสี่่แยกแสงรุ้ง
3. ถึงสี่แยกแสงรุ้ง เลี้ยวซ้าย เข้าถนนสุนทรเทพ ข้ามสะพานคลองละลม ปั่นตรงไปเรื่อยๆ
4. ถึงสี่แยกบริเวณวัดกลาง เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนจิระ ปั่นตรงไปเรื่อยๆ เพื่อไปยังศาลหลักเมืองบุรีรัมย์
5. ถึงสี่แยก ให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่บริเวณศาลหลักเมืองบุรีรัมย์ จากนั้นปั่นตรงไปตามถนนหลักเมือง ให้ปั่นตรงไปเรื่อยๆ ข้ามทางรถไฟเข้าสู่ถนน บุรีรัมย์-คูเมือง-พุทไธสง ปั่นตรงไปเรื่อยๆ ไปยังสี่แยกหนองม่วง
6. ถึงสี่แยกหนองม่วง ให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ปั่นแล้วตรงไปเรื่อยๆ ซึ่งจะผ่านสี่แยกบ้านกุง ให้ปั่นตรงไปยังสี่แยกเสนสิริ
7. ถึงสี่แยกเสนสิริ ให้เลี้ยวขวา เข้าสู่ถนนบุรีรัมย์-นางรอง ปั่นแล้วตรงไปเรื่อยๆ ไปยังสี่แยกกระสัง
8. ถึงสี่แยกกระสังให้เลี้ยวซ้าย ปั่นแล้วตรงไปเรื่อยๆ ไปยังสี่แยกภัทรบพิตร
9. ถึงสี่แยกภัทรบพิตร ให้เลี้ยวขวา ปั่นแล้วตรงไปเรื่อยๆ เพื่อไปยังภูเขาไฟกระโดง
10. กระทั่งถึงภูเขาไฟกระโดง ให้เลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าสู่ภูเขาไฟกระโดงซึ่งเป็นจุดสุดท้ายของการปั่นขาไป
ขากลับ
1. ออกจากภูเขาไฟกระโดงให้เลี้ยวขวาแล้วปั่นตรงไปเรื่อยๆ กลับมายังสี่แยกภัทรบพิตร
2. ถึงสี่แยกภัทรบพิตรให้เลี้ยวซ้าย แล้วปั่นตรงไปเรื่อยๆ ไปยังสี่แยกกระสัง
3. ถึงสี่แยกกระสังให้เลี้ยวขวา แล้วปั่นตรงไปเรื่อยๆ ไปยังสี่แยกเสนสิริ
4. ถึงสี่แยกเสนสิริให้เลี้ยวขวา แล้วปั่นตรงไปเรื่อยๆ ไปยังวงเวียนอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 1
5. ถึงวงเวียนอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 1 ให้เลี้ยวซ้าย แล้วปั่นตรงไปเรื่อยๆ จนถึงศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังเก่าซึ่งเป็นจุด Finish

:: จัดทำโดยสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ ::