จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของการปั่นจักรยาน คือ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังใหม่) รวมระยะทาง 25.3 กิโลเมตร โดยจุดของการปั่นจักรยาน มีดังนี้
จุดเริ่มต้น จุดที่ 1 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังใหม่)
จุดที่ 2 อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 1
จุดที่ 3 ศาลหลักเมืองบุรีรัมย์
จุดที่ 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเก่า)
จุดที่ 5 ภูเขาไฟกระโดง
จุดสิ้นสุด จุดที่ 6 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังใหม่)
<

บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์(หลังใหม่)

บริเวณแยกแสงรุ้ง

บริเวณแยกภัทรบพิตร

บริเวณพระบรมอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 1

บริเวณแยกเสนศิริอนุสรณ์