ภาพศูนย์รับลงทะเบียนกิจกรรม Bike for mom 2015 จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์จัดตั้งศูนย์รับลงทะเบียนกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558
(Bike for mom 2015) ที่ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 3 สอบถามเพิ่มเติม ที่สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ (กลุ่มงานอำนวยการ) โทร. 044 666 563


ภาพบรรยากาศการรับลงทะเบียนกิจกรรม Bike for mom 2015 จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 3 วันแรก (1 กรกฎาคม 2558)

จังหวัดบุรีรัมย์จัดประชุมการเตรียมความพร้อมในการซ้อมปั่นจักรยานในวันที่11 กรกฎาคม 2558

8 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเมืองแปะ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 3
นายทำนอง ศรีเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา83พรรษา 12 สิงหาคม 2558 จ.บุรีรัมย์
เพื่อซักซ้อมความเข้าใจของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ และการเตรียมความพร้อมในการซ้อมปั่นจักรยานในวันที่ 11 กรกฎาคม 2558
ตามเส้นทางจริงคาดว่าจะมีข้าราชการประชาชนนักเรียนนักศึกษาและชมรมจักรยานในจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 2,000 คน


จังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรมฝึกซ้อมปั่นจักรยาน ณ ถนนภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ทุกวันเวลา 16.00 – 18.00 น.

จังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรมฝึกซ้อมปั่นจักรยาน ณ ถนนภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ทุกวันเวลา 16.00 – 18.00 น.
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา83พรรษา 12 สิงหาคม 2558
โดยเริ่มฝึกซ้อมครั้งแรกในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ทั้งนี้สามารถเข้าฝึกซ้อมได้ทุกวันจนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2558
โดยศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์จะจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการความรู้เกี่ยวกับการใช้จักรยานและตรวจดูแลรถจักรยานในเบื้องต้นทุกวันเวลา 16.00 – 18.00 น.
และ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 เวลา 16.00 น. นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อม นางสุวิมล ศรีหะไตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์
ร่วมด้วยข้าราชการ และประชาชนผู้สนใจ ได้เข้าร่วมฝึกซ้อมปั่นจักรยาน ณ ถนนภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวผ่านไปด้วยดี

จังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรมซ้อมปั่นจักรยานเพื่อตรวจสอบเส้นทาง
และเตรียมพร้อมสำหรับกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ (Bike for mom 2015) วันที่ 11 กรกฎาคม 2558

11 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.00 น. จังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรมซ้อมปั่นจักรยานเพื่อตรวจสอบเส้นทาง
และเตรียมพร้อมสำหรับกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 (Bike for mom 2015) ระยะทาง 25.3 กิโลเมตร โดยจุดของการปั่นจักรยาน มีดังนี้
จุดเริ่มต้น จุดที่ 1 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังใหม่) จุดที่ 2 อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 1 จุดที่ 3 ศาลหลักเมืองบุรีรัมย์ จุดที่ 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังเก่า)
จุดที่ 5 ภูเขาไฟกระโดง และจุดสิ้นสุด จุดที่ 6 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังใหม่)

จังหวัดบุรีรัมย์จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558

21 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมเมืองแปะ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 3
นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 จ.บุรีรัมย์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมในวันซ้อมใหญ่วันที่ 2 สิงหาคม 2558
และวันจัดกิจกรรมจริงในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 โดยซักซ้อมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่พบจากการที่ได้ทดสอบปั่นเช็คระยะทางไปแล้วเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558

จังหวัดบุรีรัมย์จัดประชุมคณะทำงานเตรียมการกิจกรรมซ้อมใหญ่ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ
และการจดบันทึกสถิติโลก Guinness world records ในกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ

2 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมการกิจกรรมซ้อมใหญ่ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ
และการจดบันทึกสถิติโลก Guinness world records ในกิจกรรมจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
โดยเป็นการประชุมเพื่อมอบนโยบายในการจัดกิจกรรม และเน้นย้ำการป้องกันและกำจัดความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในกิจกรรมดังกล่าว

จังหวัดบุรีรัมย์จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการซ้อมใหญ่กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ

2 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานในคณะกรรมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมเมืองแปะ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 3
โดยจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมก่อนการจัดซ้อมใหญ่ในวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น.

จังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรมซ้อมใหญ่กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ

2 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น. นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางสุวิมล ศรีหะไตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์
ได้ปั่นจักรยานนำขบวนจักรยานพร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ ไปตามเส้นทางที่กำหนดรวม 25.3 กิโลเมตร
พร้อมทดสอบการบันทึกรายละเอียดการปั่น ซึ่งในการซ้อมปั่นวันนี้ใช้เวลาในปั่นทั้งสิ้น 2 ชั่วโมง 14 นาที และไม่พบปัญหาอุปสรรคใดๆ ตลอดเส้นทาง

จังหวัดบุรีรัมย์จัดประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

4 สิงหาคม 2558 เวลา 14.00 น. นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 ในเรื่องการเตรียมสถานที่จริง การจัดรูปแบบของขบวนจักรยาน
การลงทะเบียน การนัดหมายเวลาและเตรียมการเกี่ยวกับการจดบันทึกสถิติโลก Guinness World Record โดยเตรียมในด้านความพร้อมด้านสถานที่ บุคลากร และเครื่องมือ

จังหวัดบุรีรัมย์รับมอบเสื้อ เข็มกลัด และน้ำ พระราชทานในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

6 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้แทนรับมอบเสื้อ เข็มกลัด และน้ำพระราชทาน
สำหรับกิจกรรมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดบุรีรัมย์จัดประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

11 สิงหาคม 2558 เวลา 11.00 น. นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดพิธีมอบเสื้อและเข็มกลัดพระราชทานในวันที่ 12 สิงหาคม 2558
และเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558

จังหวัดบุรีรัมย์จัดพิธีมอบเสื้อและเข็มกลัดพระราชทาน

12 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบพิธีมอบเสื้อ และเข็มกลัดพระราชทาน
ให้แก่ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม จักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์
โดยมอบให้ผู้แทนกลุ่มต่างๆ และประชาชนทั่วไป ซึ่งผู้แทนกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้แทนอำเภอ และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ
เพื่อนำไปมอบต่อให้กับผู้ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม อย่างไรก็ตามประชาชนที่ไม่สามารถเข้าร่วมรับเสื้อและเข็มกลัดพระราชทานในวันดังกล่าว
สามารถติดต่อขอรับได้ด้วยตนเองที่กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4

จังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชานีนาถ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558

วันที่ 16 สิงหาคม 2558 จังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 โดยเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 10.00 น.
ซึ่งได้มีประชาชนทะยอยเดินทางมาเข้าร่วมตั้งแต่เวลา 09.00 น. สำหรับเส้นทางในการปั่นจักรยานของจังหวัดบุรีรัมย์มีดังนี้
จุดเริ่มต้นที่ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ จุดที่สองที่ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 1 จุดที่สามที่ ศาลหลักเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
จุดที่สี่ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังเก่า จุดที่ห้า วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง จากนั้นปั่นกลับเข้ามายังจุดสุดท้ายคือศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ รวมระยะทางทั้งสิ้น 25.3 กิโลเมตร