กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 ในส่วนภูมิภาค จังหวัดบุรีรัมย์ มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
จุดที่ 1 ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่
- กิจกรรม พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร
- Start (ปล่อยขบวนปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ)
จุดที่ 2 พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.1 พิธีเฉลิมพระเกียรติปฐมวงศ์ราชจักรี
จุดที่ 3 สักการะศาลหลักเมือง
จุดที่ 4 ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า บวงสรวงพระพุทธสิหิงค์ และเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6
จุดที่ 5 วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง สักการะพระสุภัทรบพิตร
จุดที่ 6 ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ Finish
หมายเหตุ : - อำเภอเมืองจัดกิจกรรมร่วมกับจังหวัด
- อำเภออื่นๆ จัดกิจกรรมคู่ขนานกับจังหวัด โดยใช้กรรมการหมู่บ้านเป็นแกนหลักขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดความจงรักภักดีต่อสถาบัน