การคมนาคมขนส่ง

สภาพการคมนาคมขนส่งของจังหวัดบุรีรัมย์นับได้ว่ามีความพร้อมและมีความสะดวกสบายมากเพราะมีเส้นทางรถไฟ รถยนต์ และทางอากาศ
ในส่วนของรถไฟ มีรถไฟวิ่งผ่านอำเภอถึง 4 อำเภอ เฉลี่ยมีเที่ยวขึ้น-ล่องวันละ 27 ขบวน นอกจากนี้มีรถโดยสารทั้งรถโดยสาร VIP รถโดยสาร
ปรับอากาศ รถโดยสารธรรมดาทั้งของบริษัทขนส่งจำกัดและบริษัทเอกชนร่วมบริการจำนวนมากนอกจากนี้จังหวัดบุรีรัมย์ยังมีเที่ยวบินบริการ
14 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ สำหรับการเดินทางระหว่างจังหวัดและระหว่างอำเภอมีการเดินทางติดต่อกันได้สองทางคือทางรถไฟและทางรถยนต์ซึ่ง
มีระยทางห่างกันระหว่างอำเภอไม่มากนักที่มีระยทางไกลสุดคืออำเภอละหานทราย 99 กิโลเมตร

ทางรถยนต์
        เส้นทางรถยนต์ที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์กับจังหวัดใกล้เคียงที่สำคัญ

เส้นทางเดินรถ
สาย
ระยะทาง(กม.)
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
จาก
ผ่านอำเภอ
บุรีรัมย์ - นครราชสีมา
ใหม่
126
226
อ.เมืองบุรีรัมย์ อ.ลำปลายมาศ,อ.ห้วยแถลง,อ.จักราช จ.นครราชสีมา
บุรีรัมย์ - นครราชสีมา
เก่า
155
218,24,224
อ.เมืองบุรีรัมย์

อ.นางรอง,อ.หนองกี่,อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

บุรีรัมย์ - สุรินทร์
ใหม่
53
226
อ.เมืองบุรีรัมย์ อ.กระสัง
บุรีรัมย์ - สุรินทร์
เก่า
110
219,24,214
อ.เมืองบุรีรัมย์ อ.ประโคนชัย,อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
บุรีรัมย์ - มหาสารคาม
-
145
219,2040
อ.เมืองบุรีรัมย์ อ.สตึก,อ.พยัคฆภูมิพิสัย ,อ.นาดูน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
บุรีรัมย์ - ตาพระยา
-
200
218,348
อ.เมืองบุรีรัมย์ อ.นางรอง,อ.ปะคำ,อ.โนนดินแดง.อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว


การจดทะเบียนรถประเภทต่างๆในปี 2543 รวมทั้งสิ้น 30,783 คัน ลดลงจากปีก่อน 12,419 คัน หรือ 28.75 เปอร์เซ็นต์ ประเภทรถที่จดทะเบียนมากที่สุด คือ รถจักรยานยนต์ จำนวน 24,805 คัน ลดลงจากปีก่อน 11,501 คัน หรือ 31.68 เปอร์เซ็นต์

สถิติการจดทะเบียนรถประเภทต่างๆในจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2543 - 2544

ประเภทรถ
จดทะเบียนใหม่ 2544
จดทะเบียนใหม่ 2543
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
311
520
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
148
118
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
686
4,042
รถจักรยานยนต์
13,791
24,805
รถแทรกเตอร์
17
740
รถบดถนน
5
9
รถใช้งานเกษตรกรรม
2
495
รถรับจ้างสามล้อเครื่อง
25
40
รถพ่วง(พรบ.รถยนต์)
0
14

ทางรถไฟ

            
จังหวัดบุรีรัมย์อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ โดยทางรถไฟ 367 กม. มีเส้นทางรถไฟ สายตะวันออกเฉียงเหนือ สายกรุงเทพฯ ถึงอุบลราชธานี ผ่านพื้นที่ต่างๆของจังหวัดบุรีรัมย์ระยะทางประมาณ 60 กม. โดยผ่าน อำเภอลำปลายมาศ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำเภอห้วยราช และอำเภอกระสัง
มีขบวนรถไฟโดยสาร่านสถานีรถไฟสถานีเมืองบุรีรัมย์ทั้งขึ้นล่องมากกว่าวันละ 27 ขบวน

กำหนดเวลาเดินรถไฟ ณ สถานีรถไฟบุรีรัมย์ (เที่ยวขึ้น)

ขบวนที่
สถานีต้นทาง
ออกเวลา
ถึง
หยุด
ออก
สถานีปลายทาง
ถึงเวลา
หมายเหตุ
227 พหลโยธินฯ 15.45 00.08 10 00.18 อุบลราชธานี 04.05 รถธรรมดา
139 กรุงเทพฯ 18.45 02.33 5 02.38 อุบลราชธานี 06.05 รถเร็ว
67 กรุงเทพฯ 21.00 04.30 4 04.34 อุบลราชธานี 07.55 รถด่วน
73 กรุงเทพฯ 21.50 05.05 3 05.08 ศีขรภูมิ 06.25 รถด่วนดีเซลราง
141 บางซื่อ 23.05 06.32 8 06.40 อุบลราชธานี 10.25 รถเร็ว
229 กรุงเทพฯ 23.10 08.01 14 08.15 อุบลราชธานี 12.10 รถธรรมดา
421 นครราชสีมา 07.05 09.34 2 09.36 อุบลราชธานี 13.46 รถดีเซลรางธรรมดา
21 กรุงเทพฯ 05.45 11.40 3 11.43 อุบลราชธานี 14.10

รถด่วนพิเศษ

419 นครราชสีมา 10.55 13.15 2 13.17 อุบลราชธานี 17.07 รถดีเซลรางธรรมดา
135 กรุงเทพฯ 06.40 14.34 4 14.38 อุบลราชธานี 18.20 รถเร็ว
427 นครราชสีมา 14.15 16.34 2 16.36 อุบลราชธานี 20.35 รถดีเซลรางธรรมดา
71 กรุงเทพฯ 11.05 17.14 4 17.18 อุทุมพรพิสัย 19.10 รถด่วนดีเซลราง
233 กรุงเทพฯ 11.45 19.17 6 19.23 สุรินทร์ 20.10 รถธรรมดา

กำหนดเวลาเดินรถ สถานีรถไฟบุรีรัมย์ (เที่ยวล่อง)

ขบวนที่
สถานีต้นทาง
ออกเวลา
ถึง
หยุด
ออก
สถานีปลายทาง
ถึงเวลา
หมายเหตุ
234 สุรินทร์ 15.45 00.08 10 00.18 กรุงเทพฯ 14.00 รถธรรมดา
424 ศีขรภูมิ 18.45 02.33 5 02.38 นครราชสีมา 10.30 รถดีเซลรางธรรมดา
72 ศีขรภูมิ 21.00 04.30 4 04.34 กรุงเทพฯ 14.50 รถด่วนดีเซลราง
228 อุบลราชธานี 21.50 05.05 3 05.08 พหลโยธิน 19.00 รถธรรมดา
136 อุบลราชธานี 23.05 06.32 8 06.40 กรุงเทพฯ 18.50 รถเร็ว
428 อุบลราชธานี 23.10 08.01 14 08.15 นครราชสีมา 15.11 รถดีเซลรางธรรมดา
426 อุบลราชธานี 07.05 09.34 2 09.36 นครราชสีมา 18.25 รถดีเซลรางธรรมดา
22 อุบลราชธานี 05.45 11.40 3 11.43 กรุงเทพฯ 23.10

รถด่วนพิเศษ

230 อุบลราชธานี 10.55 13.15 2 13.17 กรุงเทพฯ 03.00 รถธรรมดา
142 อุบลราชธานี 06.40 14.34 4 14.38 บางซื่อ 03.35 รถเร็ว
68 อุบลราชธานี 14.15 16.34 2 16.36 กรุงเทพฯ 04.50 รถด่วน
74 อุทุมพรพิสัย 11.05 17.14 4 17.18 กรุงเทพฯ 05.20 รถด่วนดีเซลราง
140 อุบลราชธานี 11.45 19.17 6 19.23 กรุงเทพฯ 06.25 รถเร็ว

ทางเครื่องบิน

               
กรมการบินพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินการก่อสร้างสนามบินพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ขึ้น ขนาดทางวิ่ง 2,100x45 ม. ณ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ถนนบุรีรัมย์- สตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ และในการดำเนินการครั้งแรกบริษัทการบินไทยจำกัด ได้จัดเที่ยวบิน สัปดาห์ละ 14 เที่ยว ส่วนการขนส่งทางอากาศจากข้อมูลสถิติ ในปี 2543 จำนวนเที่ยวบิน 365 เที่ยวบิน จำนวนผู้โดยสาร ผ่านเข้า-ออก 32,446 คน มีปิมาณเพิ่มจากปีก่อนๆ 21.39 เปอร์เซ็นต์ การขนถ่ายสินค้าเข้า-ออก 14,164 ตัน การขนถ่ายไปรณีย์ภัณฑ์เข้า -ออก 1,290 ตัน

จวบจนปัจจุบันบริษัท แอร์ภูเก็ตได้เข้ามาดำเนินการจัดบริการเที่ยวบินแทน โดยมีเที่ยวบิน สัปดาห์ละ 7 เที่ยวบินและอาจเพิ่มเที่ยวกับในช่วงเทศกาลต่างๆอีก

ตารางเที่ยวบิน แอร์ภูเก็ต เที่ยวบิน กรุงเทพ - บุรีรัมย์

ออกจากกรุงเทพฯ
ถึงบุรีรัมย์
หมายเหตุ
17.00
18.20
บินทุกวัน

ตารางเที่ยวบิน แอรภูเก็ต เที่ยวบิน กรุงเทพ - บุรีรัมย์

ออกจากบุรีรัมย์
ถึงกรุงเทพฯ
หมายเหตุ
18.50
20.15
บินทุกวัน

หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดได้ที่ หจก.ภูสยามทัวร์ 0 4468 0132 - 3 และสำรองที่นั่งทางโทรศัพท์ตลอด24ชั่วโมงโทร.0 2628 2000