ดูข่าวทั้งหมด
วันที่ 8 พ.ย. 63 09.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจัง...
อ่าน 5 คน
วันที่ 7 พ.ย.2563 เช้าวันนี้ ที่วัดทุ่งโพธิ์ ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจั...
อ่าน 9 คน
วันที่ 06 พ.ย. 63 นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนางธัญลักษณ์ หัตถาธยากูล นายกเหล่ากาชาดจั...
อ่าน 2 คน
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ รองผู้ว่าราชกา...
อ่าน 5 คน