กิจกรรมเรื่อง --> จังหวัดบุรีรัมย์จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

  วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 19.00 น. นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา องค์กรอิสระ กลุ่มพลังมวลชน ประกอบพิธีวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ถวายเป็นเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 ที่โดมอเนกประสงค์สวนรมย์บุรี 200 ปีเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ วางพุ่มเงิน-พุ่มทอง เปิดกรวยกระทงดอกไม้ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จุดเทียนต่อให้ผู้เข้าร่วมในพิธี จากนั้นกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ต่อจากทุกคนพร้อมใจกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา ด้วยความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ชื่นชมในพระบุญญาบารมีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ปกเกล้าปกกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้

คลิกดูภาพขยาย -->