กิจกรรมเรื่อง --> จังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์โดยประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดบุรีรัมย์ และส่วนราชการ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

  วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย ส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. กำลังพลทหารจากมณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จ.บุรีรัมย์ และ ร23 พัน 4 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ตลอดทั้งประชาชนทั่วไปร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ (จิตอาสาพัฒนา คู คลอง) ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 โดยได้ร่วมกันกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองระบายน้ำริมถนนทางหลวงหมายเลข 228 (ด้านหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์) ถึงวงเวียนพระบรมราชานุเสาวรีย์รัชกาลที่ 1 ซึ่งสภาพในลำคลองมีสภาพตื้นเขิน มีปริมาณผักตบชวา และวัชพื้นอื่นๆ ขยายตัวหนาแน่น กีดขวางทางน้ำไหล และเริ่มมีกลิ่นเหม็น ให้กลับไปสะอาดสวยงาม น้ำไหลได้สะดวกและให้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพดังเดิม และฉีดล้างทำความสะอาดถนน เก็บขยะบริเวณรอบพระบรมราชานุเสาวรีย์รัชกาลที่1 ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้ดูสะอาดสวยงาม เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของชุมชน สนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการทำความดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม

คลิกดูภาพขยาย -->