กิจกรรมเรื่อง --> จังหวัดบุรีรัมย์จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

  วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 08.35 น. นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำพสกนิกรชาวบุรีรัมย์ทุกหมู่เหล่า ถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรอิสระ สถานศึกษารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และกลุ่มพลังมวลชนทุกหมู่เหล่าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

คลิกดูภาพขยาย -->