ดาวน์โหลดวีดิทัศน์การแถลงข่าวผลงานกระทรวงมหาดไทย รอบ 6 เดือน คลิ๊ก!!