จังหวัดบุรีรัมย์จัดตั้งศูนย์รับลงทะเบียนกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 (Bike for mom 2015)
ที่ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 3 สอบถามเพิ่มเติม ที่สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ (กลุ่มงานอำนวยการ) โทร. 044 666 563